Højesterets dom af 11. maj 2011 i sag 96/2008

Info

Resumé:

Ikke ret til yderligere fradrag for børnebidrag

Sagen drejede sig om, hvorvidt A var berettiget til yderligere fradrag i sin skattepligtige indkomst for børnebidrag i indkomstårene 2001-2003, jf. ligningslovens § 11.

Højesteret fandt ikke, at A havde sandsynliggjort, at der ved skattemyndighedernes modregning eller tvangsinddrivelse i 2001, 2002 eller 2003 var sket betaling af børnebidrag, der var forfaldet til betaling, i større omfang end det var lagt til grund af skattemyndighederne ved skatteansættelserne for de pågældende indkomstår. A havde heller ikke godtgjort, at der forelå sådanne væsentlige nye oplysninger, at der skulle ske genoptagelse af hans skatteansættelse i de pågældende år, jf. dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 2, nu skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Højesteret stadfæstede dermed Østre Landsrets dom.