Højesterets dom af 11. marts 2002 AM20020311H

Info
  • AM20020311H

Resumé:

§ 1018 a, stk. 1, forholdet mellem §1018 a, stk. 1 og stk. 2, andre særlige grunde,sigtelse for drabsforsøg opgivet, dømt for strfl. §191, ej grundlag for fordobling af erstatning,skønsmæssig erstatning.