Højesterets dom af 09. maj 2012 i sag 347/2010

Info

Resumé:

Der var ikke skabt en formodning om, at M i strid med ligebehandlingslovens § 2 ikke var blevet tilbudt en ledig stilling, fordi hun var i fertilitetsbehandling

M blev med virkning fra den 1. oktober 2006 ansat i et barselsvikariat som salgsassistent i A. I december 2006 oplyste hun A om, at hun skulle påbegynde fertilitetsbehandling. Hun blev ikke tilbudt ny ansættelse, da hendes vikariat udløb ved udgangen af august 2007. I hendes ansættelsesperiode havde der været en del ledige stillinger, og fra foråret 2007 havde hun givet udtryk for, at hun var interesseret i en de ledige stillinger.


M havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at det var på grund af den fertilitetsbehandling, hun havde påbegyndt, at hun ikke fik tilbudt en af de ledige stillinger.

Højesteret stadfæstede hermed landsrettens dom.