Højesterets dom af 09. april 2019 i sag 143/2017

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Virksomhed kunne ikke anvende brugtmomsordningen ved videresalg af reservedele fra skadede køretøjer købt fra et forsikringsselskab


Sagen angik, om Sjelle Autogenbrug efter brugtmomsordningen kan nøjes med at pålægge moms på sin avance ved videresalg af brugte reservedele udtaget fra skadede køretøjer, som Sjelle Autogenbrug køber fra forsikringsselskaber, som har overtaget køretøjerne fra forsikringstagere i forbindelse med udbetaling af erstatning.


Højesteret fandt, at momslovens betingelser for at anvende brugtmomsordningen ikke var opfyldt.


Landsretten var nået til samme resultat.