Højesterets dom af 07. december 2012 i sag 241/2010

Info

Resumé:

Selskab havde overtrådt markedsføringsloven ved at snylte på Guccis renommé i forbindelse med markedsføring af sko og handsker og ved at markedsføre en retsstridig efterligning af en Bottega Veneta-taske

Sagerne angik, hvorvidt Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S havde krænket Guccis og Bottega Venetas rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven ved bl.a. at markedsføre en række modeartikler.

Højesteret fastslog, at Handelsselskabet i flere tilfælde havde overtrådt markedsføringsloven. Overtrædelserne bestod i snyltning på Guccis renommé i forbindelse med markedsføring af sko og handsker samt markedsføring af en retsstridig efterligning af en Bottega Veneta-taske. Højesteret fandt endvidere, at de omkostninger til udarbejdelse af ekstrakt, som Sø- og Handelsretten havde tilkendt, skulle reduceres.

Højesteret ændrede herved delvist Sø- og Handelsrettens afgørelse.