Højesterets dom af 07. november 2012 i sag 16/2007

Info

Resumé:

Påfyldning og salg af gas på flasker fra andet selskab var ikke en krænkelse af dette selskabs varemærkerettigheder

Kosan Gas har siden 2001 solgt flaskegas i en såkaldt kompositflaske. Viking Gas har drevet virksomhed med påfyldning af gas bl.a. ved, at forbrugerne har afleveret tomme flasker, som så er blevet ombyttet med nye, fyldte kompositflasker fra Kosan Gas. Kosan Gas mente, at Viking Gas på den måde krænkede varemærkeretten til kompositflasken.

Højesteret har under sagen forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende forståelsen af EU’s varemærkedirektiv.

Højesteret fastslog i overensstemmelse med EU-Domstolens dom, at salget af kompositflasken til forbrugerne konsumerer de varemærkerettigheder, som udgøres af flaskens form, og de varemærker, der er påført flasken. Kosan Gas havde ikke rimelig grund til at modsætte sig Viking Gas’ fortsatte markedsføring. Højesteret frifandt derfor Viking Gas.

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.