Højesterets dom af 07. oktober 2013 i sag 170/2013

Info

Resumé:

Samstemmende påstande om frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 289 a

T var i byretten og landsretten fundet skyldig i en overtrædelse af straffelovens § 289 a om svig mod offentlige midler i forbindelse med udfyldelse af en anmeldelsesblanket til Lønmodtagernes Garantifond.

For Højesteret tilsluttede anklagemyndigheden sig T’s påstand om frifindelse, idet anklagemyndigheden nu anførte, at straffelovens § 289 a forudsætter, at der er tale om udbetaling mv. af nationale offentlige midler, der figurerer på statslige eller kommunale budgetter.

I overensstemmelse med parternes samstemmende påstande frifandt Højesteret T.

Dommen er en ændring af landsrettens dom.