Højesterets dom af 07. januar 2015 i sag 167/2013

Info

Resumé:

Patentet på en ”tanepose” til brug for produktionen af skind var gyldigt, og en konkurrerende producent havde krænket det.
 

Begge sagens parter laver udstyr til brug for produktionen af skind, herunder såkaldte ”taneposer”.

 

En ”tane” er et udspilningselement, som man placerer et skind på, når det skal tørre. For at sikre en effektiv tørring, når skindet er udstrakt på tanen, kan man bruge en tanepose, som man trækker ned over tanen, inden man placerer skindet på den.

 

Højesteret fastslog, at Minkpapir A/S havde et gyldigt patent på en kort tanepose. En tidligere patentansøgning indeholdt ikke sådanne elementer, at dette patent, som sagen handlede om, ikke opfyldte nyhedskravet i patentlovens § 2. Jasopels A/S havde med sine taneposer endvidere krænket Minkpapirs eneret, og Minkpapir havde krav på et rimeligt vederlag og erstatning, som Højesteret skønsmæssigt fastsatte til i alt 1 mio. kr. (Dissens).