Højesterets dom af 05. september 2017 i sag 285/2016

Info

Resumé:

Meniskskade, som opstod i forbindelse med en løbetur, var omfattet af forsikringspolicernes ulykkesbegreb

A pådrog sig i juli 2013 en meniskskade i forbindelse med en løbetur.


Sagen angik, om meniskskaden var dækket af hendes private ulykkesforsikringer, hvor et ulykkestilfælde var defineret som en pludselig hændelse, der forårsager personskade.


Højesteret udtalte, at definitionen af ulykkestilfælde er bred, og at den blev indført med det sigte at yde en bredere dækning – end hidtil – for pludseligt opståede helbredsforringelser, herunder med det sigte at dække sports- og vridskadetilfælde. Højesteret fandt, at løbeaktivitet må sidestilles med sportsaktiviteter, og at det måtte komme forsikringsselskaberne til skade, at forsikringspolicernes beskrivelse af ulykkesbegrebet var uklar.


Højesteret fastslog på den baggrund, at definitionen på et ulykkestilfælde måtte anses for at omfatte den situation, hvor der pludseligt under løbeaktivitet opstår personskade.


Højesteret gav A medhold i, at hun har været udsat for et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.