Højesterets dom af 05. september 2012 i sag 73/2011 og 74/2011

Info

Resumé:

Mvg (færøsk moms) af registreringsafgift på biler, der var opkrævet uretmæssigt, kunne ikke kræves tilbagebetalt

Sagerne drejede sig om, hvorvidt Rodmund Nielsen og Bjørn á Heygum havde været forpligtet til at betale mvg (færøsk moms) af registreringsafgift på biler, som de havde købt i tidsrummet fra april 2001 indtil februar 2004, og om beløbet kunne kræves tilbagebetalt, hvis det havde været opkrævet med urette.

Højesteret kom frem til, at der ved bilkøb i perioden 1999-2005 ikke havde været den fornødne lovhjemmel til at opkræve mvg af registreringsafgiften. Højesteret udtalte herefter, at hvor det offentlige har opkrævet afgifter uden hjemmel, er det klare udgangspunkt, at afgifterne kan kræves tilbagebetalt. Under hensyn til de ganske særlige omstændigheder i sagerne, fandt Højesteret imidlertid, at udgangspunktet måtte fraviges, hvorfor TAKS ikke skulle tilbagebetale den uretmæssige opkrævede mvg.

Landsretten var nået til samme resultat.