Højesterets dom af 04. juni 2019 i sag BS-42571/2018

Info

Resumé:

 

Bank havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar som følge af, at banken havde fået genoptaget og ændret sit momstilsvar


Sagen angik, om Spar Nord Bank havde krav på ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret for perioden 1. januar 1997 til 31. juli 2005 som følge af, at banken ekstraordinært fik genoptaget og ændret sit momstilsvar vedrørende samme periode.


 

Højesteret fandt, at betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, om, at ændringen af lønsumsafgiftstilsvaret skulle være en ”direkte følge” af ændringen af momstilsvaret, ikke var opfyldt. Banken havde dermed ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar for den omhandlede periode.


 

Landsretten var nået til samme resultat.