Højesterets dom af 03. februar 2012 AM20120203H

Info
  • AM20120203H

Resumé:

Dokumentfalsk, mindreårigasylansøger, falsk udlændingepas, ej omfattet afsærlig beskyttelse i flygtningekonvention,strafbortfald.