Højesterets dom af 02. juni 2022 i sag 32/2020

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Direktør havde ikke handlet ansvarspådragende ved bevilling af lån og ved kontrolopfølgning og dokumenthåndtering i forbindelse med bevilgede lån


Sagen angik, om den daværende direktør i Løkken Sparekasse havde pådraget sig erstatningsansvar over for sparekassen. For Højesteret angik sagen alene direktørens ansvar for tre engagementer vedrørende et antal lån i perioden 2006-2008, og den samlede erstatningspåstand for Højesteret var begrænset til 50 mio. kr. – mod 275 mio. kr. i landsretten.


Højesteret fastslog, at direktøren ikke havde handlet ansvarspådragende over for sparekassen og dermed ikke var erstatningsansvarlig for sparekassens tab på de tre engagementer.


Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele landsrettens afgørelse i Domsdatabasen