Højesterets dom af 02. maj 2014 i sag 77/2013

Info

Resumé:

Konkursregulering af en treårig uopsigelig spillerkontrakt indgået mellem en professionel fodboldspiller og en fodboldklub

 

Sagen angik spørgsmålet, om konkursboet efter fodboldklubben Fremad Amager A/S – og dermed Lønmodtagernes Garantifond – kunne foretage konkursregulering af en treårig uopsigelig spillerkontrakt indgået med A i 2008, således at restløbetiden på As kontrakt blev nedsat fra to år og tre måneder til tre måneder (svarende til et opsigelsesvarsel efter funktionærloven).

 

Højesteret lagde bl.a. til grund, at spillerkontrakter med professionelle fodboldspillere skal indgås uopsigeligt, og at det ikke er usædvanligt, at de er af længere varighed bl.a. med henblik på at sikre klubben mulighed for at opnå en eventuel ”transfersum”. Ved fodboldklubbens konkurs blev fodboldspilleren imidlertid fritstillet, hvorved forudsætningerne for den aftalte uopsigelighed bortfaldt. Herefter og under hensyn til konkursens ligelighedsprincip fandt Højesteret derfor, at der kunne ske konkursregulering af As kontrakt. Højesteret fandt i den forbindelse, at et opsigelsesvarsel på 3 måneder måtte anses for sædvanligt og rimeligt.

 

Landsretten var nået til samme resultat.