Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 24. november 2009 i sag AN2009.0748

Info

Resumé:

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LH hovedaftalen (usaglig afskedigelse)