Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 21. december 2009 i sag AN2009.1046

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (usaglig afskedigelse)