Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 19. oktober 2009 i sag AN20090541

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (usaglig afskedigelse)

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%