Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 19. oktober 2009 i sag AN20090527

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (usaglig afskedigelse)