Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 15. februar 2017 i sag FV2016.0172

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fastholdelsestillæg i henhold til en lokalaftale, søgnehelligdagsbetaling og feriegodtgørelse indgik ikke i beregningsgrundlaget ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse efter Industri-, Træ- og Møbeloverenskomstens § 71, pkt. 6, sammenholdt med pkt. 7, om fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet.