Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 04. oktober 2017 i sag FV2016.0186

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Ikke godtgjort at A havde rådgivet en medarbejder til at sygemelde sig for at undgå mødepligten. Der forelå dermed ikke tvingende årsager til at afskedige A, som var tillidsmand.