Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 04. oktober 2017 i sag FV2016.0185

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Da indklagede i vagtplaneringen havde betegnet vedligeholdelsesdage som kursusdage, og havde betalt herefter, var der skabt en berettiget forventning om, at deltagelsen i vedligeholdelsesdagen var omfattet af § 4 i tillægsaftalen til Falckoverenskomsten.