Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 03. juni 2010 i sag FV2009.0255

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af protokollat om tilpasningsforhandlinger (virksomheds forpligtelse til efter optagelse i Dansk Industri at overholde bestemmelserne om fritvalgs lønkonto i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst)