Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 02. juni 2010 i sag AN2010.0257

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Fortolkning af DA/LO hovedaftalen efter nævnsbehandling (kompetencen til at behandle klage over manglende genansættelse efter sæsonudløb af sæsonansatte medarbejdere)

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%