Faglige voldgiftsretters kendelse af 30. juni 2014 i sag FV2014.0043

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om hvilken overenskomst fugearbejde udført af forskellige personalegrupper er dækket af)