Faglige voldgiftsretters kendelse af 29. december 2016 i sag FV2016.0129

Info

Resumé:

Andel af akkordoverskud efter Bygningsoverenskomsten til en elev udløste krav på feriegodtgørelse, pensionsbidrag, sundhedsbidrag og søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling på lige fod med svendene. Derimod var der ikke krav på søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling af en bonus til eleven for god indsats.