Faglige voldgiftsretters kendelse af 27. oktober 2009 i sag FV2008.0077

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Forståelse af aftales karakter i relation til parternes overenskomst (trunk)