Faglige voldgiftsretters kendelse af 27. april 2011 i sag FV2010.0182

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om lokalaftaler kan opsiges selvstændigt og om modregning af normallønsstigninger i tillæg ydet i henhold til lokalaftaler)