Faglige voldgiftsretters kendelse af 26. september 2014 i sag FV2014.0040

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om medarbejderne skal lønkompenseres for værdien af tilskud til arbejdstøj, efter virksomheden har opsagt en aftale om sådant tilskud)