Faglige voldgiftsretters kendelse af 26. april 2012 i sag FV2011.0162

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (kompetencesvigt i arbejdsmæssig sammenhæng gav tvingende grunde til afskedigelse af tillidsrepræsentantsuppleant)