Faglige voldgiftsretters kendelse af 26. april 2010 i sag Kendelse af 26. april 2010

Info

Resumé:

Afgørelse (kutyme for betaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a til opsagte medarbejdere med høj anciennitet)