Faglige voldgiftsretters kendelse af 23. januar 2017 i sag FV2016.0107

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Retten til at holde fri med løn grundlovsdag, juleaftensdag og/eller nytårsaftensdag og /eller muligheden for at søge om fri med løn den 1. maj var ikke en integreret del af akademikeroverenskomsten eller en kutyme, der kun kunne opsiges sammen med overenskomsten, og kunne opsiges med et fælles passende varsel over for akademikerne.