Faglige voldgiftsretters kendelse af 22. juni 2017 i sag FV2017.0008

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Da indklagede først efter væsentligt pres havde accepteret at benytte udenlandske medarbejdere til at udføre arbejdet, og da indklagede ikke havde arbejdsgiverbeføjelser i forhold til disse medarbejdere, var der ikke tale om en omgåelse af VVS-overenskomsten. Tilsvarende var det ikke et brud på overenskomstens løn- og ansættelsesvilkår, at to enkeltmandsvirksomheder havde udført diverse forefaldende arbejdsopgaver, da der var tale om et reelt forretningsforhold og ikke et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold.