Faglige voldgiftsretters kendelse af 21. december 2016 i sag FV2016.0061

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Der var ikke krav på overenskomstmæssig timeløn i forbindelse med et it-nedbrud, der standsede produktionen.