Faglige voldgiftsretters kendelse af 21. oktober 2014 i sag FV2013.0188

Info

Resumé:

Fortolkning af og formalitetsafgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 28, stk. 6, nr. 1(om modparten efter overenskomsten sammenholdt med arbejdsretslovens §§ 28 og 29 havde krav på afgørelse i hævet sag)