Faglige voldgiftsretters kendelse af 21. oktober 2009 i sag FV2009.0126

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse i henhold til DIS organisationsoverenskomst (berettigelsen af videoovervågning)