Faglige voldgiftsretters kendelse af 20. februar 2016 i sag FV2015.0065

Info

Resumé:

Fortolkning af industriens overenskomst (om aflønning, når medarbejder deltager i uddannelse efter virksomhedens beslutning)