Faglige voldgiftsretters kendelse af 19. december 2012 i sag FV2012.0150

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af rørprislisten (om afregning af montering af visse måler/passtykker)