Faglige voldgiftsretters kendelse af 17. december 2013 i sag FV2013.0101

Info

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om det fulde pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse mv. samt i givet fald om bod er forskyldt)