Faglige voldgiftsretters kendelse af 17. oktober 2017 i sag FV2017.0066

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Lærlingebestemmelsens § 13, stk. 3 skal forstås således, at erhvervsuddannelsen er påbegyndt ved grundforløbets start.