Faglige voldgiftsretters kendelse af 17. juni 2015 i sag FV2015.0037

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om sanktionen for opsigelse af tillidsrepræsentant, der ikke var begrundet i tvingende årsager)