Faglige voldgiftsretters kendelse af 16. oktober 2017 i sag FV2017.0018

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Ufaglærte staldmedarbejdere kunne indplaceres under overenskomsten for tenisk service frem for overenskomsten mellem KL og 3F for specialarbejdere m.fl.