Faglige voldgiftsretters kendelse af 16. maj 2011 i sag FV2010.0155

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om retten til at deltage i et virksomhedsbetalt relevant kursus efter opsigelse som følge af nedskæringer)