Faglige voldgiftsretters kendelse af 16. marts 2016 i sag FV2015.0170

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

(§ 3, stk. 5, i den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF gav hjemmel til en arbejdstidsomlægning med mindst en uges varsel, således at dagholdet skulle arbejde om lørdagen).