Faglige voldgiftsretters kendelse af 16. januar 2012 i sag FV2012.0010

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (ikke tilstrækkeligt grundlag for stillingtagen til afregning af akkord)