Faglige voldgiftsretters kendelse af 14. marts 2013 i sag FV2012.0167

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om krav på akkordtimeløn for aflastningstimer og daglønstimer)