Faglige voldgiftsretters kendelse af 13. april 2013 i sag FV2013.0032

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse i henhold til bestemmelser om udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold (om der var udbetalt overenskomstmæssig timeløn)