Faglige voldgiftsretters kendelse af 12. oktober 2011 i sag FV2011.0083

Info

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om pligt til efterbetaling af pensionsbidrag til udenlandske praktikanter)