Faglige voldgiftsretters kendelse af 11. oktober 2013 i sag FV2013.0103

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om dokumenter til medarbejderne kan fremsendes elektronisk ved at gøre dem tilgængelige i et af virksomheden kontrolleret IT-system, og om udlevering af dokumenter i papirform kan ske ved at give medarbejderne mulighed for at dem på virksomheden uanset afstanden til den daglige arbejdsplads.