Faglige voldgiftsretters kendelse af 11. marts 2013 i sag FV2012.0138

Info

Resumé:

Afgørelse (om sagligheden af afskedigelse af medarbejderne som led i besparelsesrunde, herunder om der reelt forelå opgavebortfald, om der var lagt fornøden vægt på alder og anciennitet, og om afskedigelsesprocessen var gennemført på en fagligt forsvarlig måde)