Faglige voldgiftsretters kendelse af 09. september 2013 i sag FV2013.0087

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om opgørelse af akkord)